images/title.jpg
Gallery Home About us

Product

Catalogue Classify How to care Contact us Album

Shape

P.Rockii

T.Peony

H.Peony

Japan.P
Cut flower
 
White Pink Red Purple Black Blue Green Yellow Multi Old-ctlg

Tree Peony

Chinese Name English Meaning Flower Form
Fen Lan Qiu
Lan Bao Shi
Lan Fu Rong
Lan Hua Kui
Lan Tian Yu
Yu Hou Feng Guan
Ou Si Kui
Ruan Zhi Lan
Yu Guo Tian Qing
Diao Zhi Lan
Lan Xiu Qiu
Lan Tian Piao Xiang
Shui Jing Lan
Yu Cui He Hua
Pink-blue Ball
Sapphire
Blue Lotus
Blue Flower Queen
Lantian Jade
Charming Sight After Rain
Queen Of Lotus-Root Threads
Pinky-Blue Flower On Soft Twigs
Clear Sky After A Shower
Green Orchard
Green Hydrangea
Floating Fragrance In Blue Field
Crystal Green
Jadeite Lotus

Globular
Hundred proliferate
Hundred proliferate
Crown
Crown
Rose
Crown
Crown
Crown
Globular
Globular
Globular
Crown
Lotus

White Pink Red Purple Black Blue Green Yellow Multi Old-ctlg

Details of some varieties

Fen Lan Pan 
Rose form.
Lan Fu Rong 
Hundred proliferate form.Flowers 20cm×8cm,pinkish blue.Stalks long,straight,flowers upright.Flowering late midseason.Growth vigorous,flowers many,resistant of leaf spot.
Lan Tian Yu 
Crown form.Flowers 15cm×5cm,pinkish blue.Flowers upright.Flowering late midseason.Flowers many,neatform.
Lan Xiu Qiu 
Crown form.
tppk22s.gif (4985 bytes) Yu Hou Feng Guang
Rose form.Flowers 19cm×7cm,pinkish blue.Flowers lateral.Flowering midseason.Growth vigorous,flowers many.
tppk02s.gif (4495 bytes) Ling Hua Zhan Lu
Hundred proliferate form.Flowers 20cm×6cm,pinkish blue.Flowering late.Growth vigorous,flowers many.
wanshishengse.jpg (1339 bytes) Wan Shi Sheng Se
Crown form.Flowers 17cm×8cm,pinkish blue.Flowering midseason.Growth fairly vigorous,flowers many.
Zi Lan Kui
Crown form.Flowers 16cm×8cm,pinkish blue.Flowers upright.Flowering midseason.Growth vigorous,flowers many,neatform,growth compact.

Top