images/title.jpg THANKS FOR YOUR ATTENTION TO CHINESE PEONY
Gallery Home About us

Product

Catalogue Classify How to care Contact us Album

Shape

P.Rockii

T.Peony

H.Peony

Japan.P
Cut flower
 

Tree Peony

SINGLE LOTUS CROWN

BALL

ROSE

RING

ANEMONE SEMI-MULTI MULTI WILD

SINGLE

 

Cai Die

Chi Tang Ying Yue

Chi Yang

Yu Lan Piao Xiang

Zao Yan Hong

Bai Yu Lan

Pan zhong Qu Guo

Ying Su Hong

Hei Hai Jin Long

Fei Yan Zi

Feng Dan Bai

Shi Liu Hong

Shu Sheng Peng Mo

Xue Hai Bing Xin

Xue Hai Yin Zhen

Zi Jin He

LOTUS

Bei Guo Feng Guang

Huang Hua Kui

Yu Ban Bai

Xue Lian

Shi He Lian

Jin Yun Hong

Da ban Bai

Hong Lian Man Tang

Shan Hua Lan Man

Da Tao Hong

Hei Sha Jin

Zhu Sha Lei

Bai Hua Zi

Mo Zi Lian

Hong Lian

Yao Chi Yan Mo

Feng Chui Zi Jin

Chun Hong Zheng Yan

Jiao Nv

Lu Guang

Fen Lian

Shen Zi Yu

Huang He Yu

He Hua Ying Ri

Ruan Zhi Fu Rong

Yin Hong Lv Bo

Yu Fu Rong

Xian Chun Hong

Zi Jin He

Zi Ban Bai

Hong He

Gong E Jiao Zhuang

Ma Nao He Hua

Zi xia Xiang Yu

Ba Bao Xiang

Ye Xing Hong

Jin Hong Duan

Po Mo Zi

Hong Yan he

Hu Die Qun Wu

Mo Zi Rong Jin

Gu Ban Tong Chun

Yu Yi Huang

Luo Han Hong

Yan Zhuang

Xiang Yang Hong

Hai Tang Hong

Zi Mo Ying Jin

Ling Hua Xiao Cui

Hong Yun Fei Pian

Hong Ling Yan

Da Ban Hong

Fen E Jiao

Zhu Sha Kui

Chun Lian

Cui Jiu Yang Fei

Jian Chi Zheng Chun

Yu Cui He Hua

Da Jin Fen

Hong Xia

Lao Dong Hong

Zi Xia Xian

Qin Hong

Fen Zi Han Jin

Fen Pan Tuo Jin

Da Ye Hu Die

Shu Hua zi

Zi Xia Ling

CROWN

Shan Hu Tai

Qing Xiang Bai

Jin Gu Chun Qing

Guan Shi Mo Yu

Chang Zhi HOng

Zhuang Yuan Hong

Yao Huang

Hu Die Yun Fen Lou

Bing Ling Zhao Hong Shi

Shai Dou Zhu

Huang Cui Yu

Ji Zhua Hong

Xiao Hu Hong

Bi Hai Fu Ge

Qi Zhu Xiang Cui

Kun Shan Ye Guang

Lu He Hong

Teng Hua Zi

Hong Zhu Nv

Fen Zhong Guan

Dou Zhu

Jiu Tian Lan Yue

E Mei Xian Zi

Yin Gui Piao Xiang

Man Tian Xing

Sheng Lan Lou

Zi Lan Kui

Bai Hua Kui

Zhao Fen

Yin lin Bi Zhu

He Wang Lan

Jian Rong

Tian Zi Guo Se

Jin Si Guan Ding

Yu Gu Bing JI

HOng Ling

Zhong Sheng Hua

Luo Yang Chun

Qing Shan Guan Xue

Bing Zhao Yu Lan

Song Bai

Fen Lou Chun Se

Bai Yu

Wa Wa Mian

Jin Yu Xi

Xing Hua Bai

Jin Lun Huang

Bing Hu Xian Yu

Yu Guo Tian Qing

Yu Lou Chun Se

Can Xue

Bai Hua Du

Qing Cui Lan

Bian Ye Hong

Zui Xi Shi

Mo Kui

Zhao Jun Chu Shai

Lan Xian Jie Yu

Hong Mei Ao Xue

Xue Ta

Shui JIng lan

Ruan Yu wen Xiang

Jin Zhang Fu Rong

Guan Yin Mian

Hong Cai Qiu

Xue Li Zi Guang

Yue Guang

Jin Yu Jiao Zhang

Wu Long Peng Sheng

Lu Fen

Yu Cui Lan

Yao Chi Chun

Bai Lian Xiang

Xue Gui

Li HUa Xue

Fen Qing Shan

Shou An Hong

Jing Yu

Tian Xiang Zhan Lu

Fen Pan Jin Qiu

Mo Lou Zheng Hui

Wei Zi

Gu Tong Yan

Bang Ning Zi

Ruan Zhi Lan

Dou Lu

Jin Xing Xue Lang

Fen Lou Dian Cui

Bai He Wo Xue

Xiao Ding Dang

Xiang Yu

Lan Tian Yu

Zi yao Tai

Shen Hei Zi

Cha Hui

 BALL

Hong Guang Xian Chai

Ling Long Tan Hai

Ying Cui Hong

Chi Lan

San Ying Shi

Xue Qiu

San Se Jin

Zi Qi Dong Lai

Yin Cui Hong Xia

Xian Ren Chu Dong

Lan Cui Lou

Shui Jing Qiu

Yin Hong Qiu

Zi Xiu Qiu

Lan Fen Qiu

Xue Ying Zhao Xia

Lan Tian Piao Xiang

Hong Lou Er You

Xiao Zi Qiu

Shui Jing Bai

Lv YU

Cui Yu

Diao Zhi Lan

Tao Hua Yu Shuang

Hong Guang Duo Jin

Jiao Rong San Bian

Lan Xiu Qiu

Shi Shou An

Yin Zhu

Chai Jing Qiu

Fen Yu Qiu

Hong Lou Dian Cui

Li Hua Chun Xue

Lv Mu Yin Shi

Zhou Wen Hong

Zi Guang Ge

Ying Luo Hong

Lv Xiang Qiu

Mo Xiu Qiu

Bai Yuan Zheng Hui

Yan Luo Fen He

Xiu Rong

Lv Mu

Cui Mu

Chai Qiu

He Bai

Jin Zhen Xiu Hong Pao

 

ANEMONE

Zi Xia Dian Jin

Zhong Sheng Huang

Jin Jiang Hong

Jiao Mei Ren

Yao Huang

Qing Xin Lan

Leng Lan Guang

Bai Yuan Hong Xia

Bai Hua Zheng Chun

Zi Pan Tuo Gui

Zi Lan Kui

Zhou E Huang

Xian E

Chen Hong

Qun Ying Hui

San Bian Shai Yu

Song Yan Qi Tu

Qi Hua Xian Cai

Bai Hua Fen

Lan Hu Die

Yin He

Guo Hong

Man Mian Chun

Man Yuan Chun Guang

Guo Se Wu Shuang

Zi Jing Hong

Dan Ou Si

Zhi Yu Nu

Zi Tuo Gui

Shu Nu Zhuang

Lan Hua Kui

Qing Long Wo mo Chi

 

ROSE

Wu Jin Yao Hui

Hua Guan

Zhong Sheng Hei

Mo Chun Hong

Zhan Hong Tu

Mo Zi Pan

Hong Xia Xiang Cui

Hong Xia Zheng Hui

Yu Mian Tao Hua

Fen Qiao

Da Ye Hong 

Fen Rong Mian

Ying Jia Bin

Luo Yang Hong

Hong Ri Yu Bo

Yin Hong Qiao Dui

Ying Wu Xi Mei

Hong Qiao

Li Pi Hong

Ying Jin Hong

Kui Hua Zi

Dan Lu Yan

Yan Zi Ying Hui

Qun Mo Zheng Zi

Tiao Li zheng Yan

ER Qiao

Hong Bao Shi

Da Ye Zi

Da Zhong Zi

Bai Hua Sheng

Hong Yan Bi Rui

Huo Lian Jin Dan

Jin Xiu Shan He

Xu Guang

Lan Bao Shi

Ping Ding Hong

Fen Lan Pan

Jin Hong Pao

Bai Hua Qi Fang

Bai Yuan Zheng Cai

Bai Yuan Chun Guang

Hong Yu

Mei Shi Zi

Xi Jiang Jin

Bing Ling Zhi

Jin Hong Yan

Bing Zhao Hong Mian

Yu Hou Chun Guang

Jin Ji Bao Xiao

Cai Xia

Yu He Hong

Zhao Yang Hong

Yi Yang Hong

He Yuan Hong

Tao Li Zheng Chun

Hong Yun Yu Shuang

Bi Yu Xiu Hua

Xiao Yue

Hong Shan Hu

Shao Nv Qun

Du Juan Hong

Ou Si Lian

Xue Ying Tao Hua

Ying Hua Lu Shuang

Fei Xia Ying Cui

Jiao Yan

Zi Luo Han

Xin Tian Di

Zi Jin Zi

Mei Gui Zi

Shan Hu Ying Ri

Chang E Ben Yue

Da Hong Duo Jin

Hong Tu

He Ding Hong

Tian Se Hong

Yi Pin Hong

Mei Gui Hong

Yu Pan Sheng Yan

Xiao Ye Hua Hu

SEMI-MULTI

Chun Gui Hua Wu

Cao Zhou Hong

Xiu Tao Hong

Hong Tu

Zi Yun

Cui Dian Yan Zi

Fei Yan Hong Zhuang

Ling Hua Zhan Lu

Qing Long Zhen Bao

Hong Hui

Jun Yan Hong

Zhi Hong

Zi Ge

Huo Lian Lu Bi

Ni Hong Huan Chai

Wu Long Peng Sheng

Lu Yun Fu Ri

Wu Zhou Hong

Ying Ri Hong

Chen Lu

Peng Sheng Zi

Tao Hua Duo Cui

Huo Lian Bi Yu

Gui Fei Cha Cui

Tao Hua Xian Mei

Shi Ba Hao

Mo Jia Rong

Zhao Yi

Hong Xia Lou

Chong Lou Dian Cui

Tao Hua Jiao Yan

Hong Hua Lu Shuang

Qing Shan Wo Yun

Tao Hua Ji Jin

Li Yuan Chun

Lan Fu Rong

Xin Jiao Hong

Luo Du Chun Yan

Hong Xian Ying Ri

Fu Gui Man Tang

Tao Hua Zheng Yan

 

MULTI

Zi Hong Lou

Chui Tou Lan

Xia Guang

Yu Lou Dian Cui

Fen Lou Tai

Chi Long Huan Chai

紫重楼

Ying Luo Bao Zhu

RING

Yu Mei Ren

Bai Tian E

Fen Mian Tao Hua

 
 
 

WILD

Shu Sheng Peng Mo

Hei Bai Fen Ming

Yi Ding Mo

Xue Hai Bing Xin

Xue Hai Yin Zhen

Ji Shan Peony

 Da Hua Huang

catalog    home.gif (366 bytes) Home     album